Nieuws

Meiprocessie dit jaar op zaterdag 20 Mei!

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Lichtprocessie met heiligenrelieken op 29 oktober!

Onze broederschap houdt zich natuurlijk vooral bezig met het bevorderen en verzorgen van de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Warfhuizen, maar daar houdt het natuurlijk niet mee op! 1 November is het Allerheiligen, en traditiegetrouw besteden we daar aandacht aan. De heiligen zijn zo langzamerhand een beetje uit het bewustzijn van de meeste gelovigen verdwenen, en dat is jammer. Zij zijn onze vrienden en familie in de hemel, en popelen om ons dagelijks leven met ons te delen en ons te helpen! Daarom eren we ze dit jaar met een lichtprocessie op het donkere Hogeland. Naast een hele hoop lantaarns gaan daarom ook de relieken van verschillende heiligen mee, waaronder die van de heilige Theresia van Lisieux, de heilige Bernadette, de heilige Gerlachus, de heilige pater Karel, de heilige Bonifatius, de heilige Lidwina van Schiedam, de heilige Cecilia van Susteren en nog een heel stel meer. Waarom komen jullie dit niet allemaal met ons meevieren?

Zaterdag 29 Oktober: Warfhuister Lichtprocessie ter ere van alle heiligen

  • 15.00 – 15.30 uur inloop in dorpshuis Warfhuizen met koffie/thee
  • 15.30 – 16.30 uur lezing over de heiligenverering, verzorgd door pater Hugo
  • 17.00 uur H. Mis (Nieuwe Missaal) in de kluiskapel met aansluitend de lichtprocessie door en rond WarfhuizenNa afloop is er gelegenheid om aan te schuiven in het dorpshuis voor een ‘eenvoudige doch voedzame’ warme maaltijd.Kosten € 5,00 p.p. (jongeren tot 18 jaar gratis). Opgeven tot uiterlijk 15 oktober 2016 via de website of telefonisch via Johanna Weersing, tel. 050 – 5427158.

Fotoverslag processie 2016

De processie was ook dit jaar weer een geweldig succes! Voor de mensen die niet aanwezig konden zijn zoals gebruikelijk weer een klein fotoverslag.

Een mooie volle kapel bij de H. Mis. De kluizenaar stak één van zijn merkwaardige preken af.

Maria was in het wit dit jaar.

De pater droeg een hemelsblauw kazuifel. Blauw is op enkele plekken toegestaan als liturgische kleur voor Mariafeesten. In Warfhuizen is dat ook het geval, omdat de kluis bij een Beiers heremietenverband (Regensburg) hoort. Het valt daarom onder het zogenaamde ‘Wittelsbacher indult.’ De Wittelsbacher waren de koninklijke familie in Beieren, en vroegen ooit om het indult vanwege hun fervente Mariadevotie, en ook omdat blauw zo aardig bij hun familiewapen (blauwe en witte ruitjes) past.

Na de Mis ging het naar buiten, het schrijn van de heilige Antonius en Gerlachus voorop.

Door het dorp ging het richting de velden.

Zoals ook vorig jaar was er een rustaltaar op het erf van de familie Bos geplaatst.

Zoals elk jaar liet ook nu weer een Hogelandster briesje alles vrolijk flapperen en klapperen.

Pater Hugo en Onze Lieve Heer hebben het naar hun zin.

De beide heiligen ook.

Al zijn er bij de dragers wel die het zwaar hebben, zo te zien. Je moet wat over hebben voor je geloof!

En toen was er natuurlijk nog een mooi Sacramentslof…

…met veel wierook. Doe niet ziek, doe katholiek!

Met natuurlijk een plechtig rinkelende zegen toe.

 

Reliekvereringen in April en Mei

Schrijn_ingang_2_kleiner

 

  • Zaterdag 16 April: H. Mis om 10.00 ter ere van de heilige Benedictus Jozef Labre, waarna verering van zijn reliek.
  • Woensdag 27 April: H. Mis om 10.00 ter ere van de heilige Petrus Canisius, waarna verering van zijn reliek.
  • Woensdag 25 Mei: H. Mis om 10.00 ter ere van de heilige Gregorius VII. Informeel vieren wij echter het feest van de translatie van de relieken van de heilige Philomena van Mugnano, daarom worden na de Mis haar relieken vereerd.

 

Mariaprocessie dit jaar op 21 Mei!

Gulden Mis op 8 december

IMG_0041cropZegt het voort! Op dinsdagavond 8 december vieren we in de kluiskapel in Warfhuizen het hoogfeest van Maria onbevlekt ontvangen met een ‘Gulden Mis.’ Wij beginnen om 17.30 met stille aanbidding, om 18.00 gevolgd door de Vespers, om 18.30 bidden wij de rozenkrans en om 19.00 begint de Mis. Dit alles geheel bij kaarslicht. Iedereen die dat wil kan op elk van deze tijdstippen aansluiten.

Fotoverslag priesterwijding pater Hugo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op verzoek een kort fotoverslag van de priesterwijding van pater Hugo voor de mensen die het via andere kanalen niet hebben kunnen volgen (met dank aan Marjo Antonissen). De eerste foto is van (dan nog) broeder Hugo die plat ter aarde ligt als teken van overgave aan Christus en zijn Kerk. Ondertussen roepen de aanwezige gelovigen alle heiligen aan – de hemelse Kerk – om hem een voorspraak te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier legt de bisschop van Groningen-Leeuwarden – Mgr. Gerard de Korte – broeder Hugo de handen op. Dit is het eerste deel van het eigenlijke moment van de priesterwijding. Het tweede moment is het gebed dat later zal volgen. Het Sacrament van de wijding wordt altijd toegediend door handoplegging en gebed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de bisschop leggen ook de andere aanwezige priesters de wijdeling de handen op, allereerst natuurlijk vader Johannes Schuster, de kluizenaar die op dit moment de oudvader is van het heremietenverband van Frauenbründl (Eremitenverbrüderung van Regensburg). Van deze oude kluizenaarscongregatie maakt de Groninger kluis van Warfhuizen tegenwoordig deel uit als meest verre voorpost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hans van den Hende, de bisschop van Rotterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arjen Jellema, studentenpastor in Groningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plebaan Wagenaar, de pastoor van de Groninger kathedraal. Daar heeft broeder Hugo de afgelopen jaren ’s zondags geassisteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector Jan Peijnenburg, oud-archivaris van het bisdom ‘s-Hertogenbosch, en een geliefde mentor van de broeder.

Hier dan het wijdingsgebed. Vanaf dat moment is broeder Hugo priester (en dus pater Hugo geworden).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oudvader bekleedt hem met de priesterstola en het kazuifel, de eigen gewaden van de priester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat ziet er dan zo uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens worden de wijdeling de handen gezalfd. Ook krijgt hij de miskelk en de pateen (hostieschaal) uitgereikt (niet op de foto). Vervolgens wordt hij door de bisschop en de aanwezige priesters in het ambt verwelkomd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mag hij gelijk voor de eerste keer concelebreren (“mee de Mis doen”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de Mis wilden in de sacristie de meeste priesters gelijk de neomistenzegen (soort van eerste zegen) van de nieuwgewijde pater. Hier professor Rob Faesen, die hem aan de universiteit van Leuven al twee keer bij het afstuderen begeleid heeft, en daar nu voor de derde keer mee bezig is.

Eerste H. Mis Warfhuizen

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 7 september droeg pater Hugo zijn eerste heilige Mis op voor de gasten die van ver waren gekomen, in het bijzonder de kluizenaars uit Duitsland en Zwitserland. Om die reden was het een echte ‘Primiz’ in het Duits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De concelebranten waren de oudvader van Frauenbründl (vader Johannes Schuster), Pater Joachim Wrede, capucijnerkluizenaar, en professor Faesen uit Leuven.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de Mis kreeg pater Hugo van de oudvader een originele Romeinse olielamp uit de catacomben van Domitilla in Rome cadeau, een herinnering aan de Romeinse martelaars van de tweede en derde eeuw.

Op woensdag 15 juli is het heiligdom tot 13.00 gesloten.

In verband met de verbreding van het uitstellingsaltaar (het Heilig-Kruisaltaar in het midden vlak achter het clausuurhek) zal de kapel van de Bedroefde Moeder van Warfhuizen voor de eerste keer sinds de opening de hele ochtend gesloten zijn.

Nota bene! Attention! Achtung!

hartenGelieve in het heiligdom alleen ex voto’s (harten, armen, benen, kindjes etc.) van glas of tin achter te laten (goudgeschilderd blik mag ook). We willen de kapel absoluut vrij van materiële kostbaarheden houden, om het risico van braak te verkleinen. (Tin is bijvoorbeeld nog bij Prinoth in Beieren te bestellen).

Please don’t donate votive offerings (ex-votos) made of precious metals: they would make the shrine appealing for burglars. We don’t want any valuables in the church. We only accept silverglass and polished or silver coated pewter, wood and painted metal.

Bitte schenken Sie in die Gnadenkapelle keinen kostbaren Votivgaben (Herzen, Armen, Beine, Fatschenkinder uzw) aus Gold oder Silber. Nur Zinn (darf versilbert sein) oder Silberglas sind erlaubt. Wir möchten die Kirche von Kostbarkeiten freihalten, um Einbruch zu vermeiden.

Een wonderbaarlijke dag

De Sacramentsprocessie vanuit de bedevaartkapel was alles wat we ervan gehoopt hadden. Onder een stralende hemel droegen wij het Lichaam van Christus door onze straten en velden. Graag delen we met jullie nog wat foto’s van Marjo Antonissen, die zichzelf weer eens overtroffen heeft.

In de sacristie was het druk, en waren er weer eens – zoals de broeder het pleegt uit te drukken – ‘soepjurken’ te weinig. Gelukkig waren er nog een paar albes voor bezoekende priesters die uitkomst boden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was zoveel volk dat de broeder en Guido Vossenberg vlak voor de eerste lezing nog snel een flambouwenblok van het kluizenaarskoor gingen halen. Daar konden we nog een paar bedevaartgangers op kwijt.

Er passen vele makke schapen in een hok, gelukkig.

Broeder Hugo las het Evangelie voor…

En pastor Jellema maakte er een deftige preek op, over de heilige Juliana van Cornillon (even googelen) en het ontstaan van Sacramentsdag.

Het was heerlijk om samen in het kleine heiligdom van de Bedroefde Moeder Eucharistie te vieren.

Rinkelende en tinkelende altaarschellen.

Het communierooster in het clausuurhek werd voor de eerste keer op deze schaal gebruikt. Wat een feest met zoveel mensen!

En toen ging het naar buiten!

Door het dorp Warfhuizen ging het richting de velden…

…over kleine bruggetjes…

…en langs kleine weggetjes…

…met wapperende vaandels…

…naar het rustaltaar op het erf van de familie Bos. Daar werden de velden gezegend, werd gebeden voor een goede oogst dit jaar, bij ons en overal ter wereld.

En toen moesten we natuurlijk ook weer terug naar Onze Lieve Vrouw.

Guido en Daniël waren deze keer de wierokers, en hebben – zo hoort dat – de hele weg Ons’ Heer niet één keer de rug toegekeerd. Dat betekende dus wel dat ze drie kilometer achteruit hebben gelopen. Chapeau! (Broeder Hugo: “Even voor de niet-katholieken: Ons’ Heer is niet die meneer in die bloemetjesmantel, dat is de studentenpastor van Groningen. Ons’ Heer is dat witte Rondje in het midden van die vergulde ‘cirkelzaag’ die hij vasthoudt. Googel ‘Allerheiligste’ en ‘monstrans.'”)

Na de processie werd het Allerheiligste op het altaar uitgesteld om het Brood der engelen te aanbidden. In Warfhuizen is het traditie om dat te doen met veel litanieën (nog even doorgoogelen.)

En zo ging het ook deze keer weer… in een sfeer gevuld met eerbied en vrolijkheid door elkaar, zoals we het gewend zijn. Wierook, tranen (van ontroering en van het lachen), goudbrokaat, gymschoenen, een hart onder de riem, een echt gebed en dat alles in de armen van de goede God en onder de mantel van zijn moeder. Zo moet dat.

Nou: zo kan het wel weer, denken wij. Tot ziens volgend jaar, en dan weer in mei!