Nieuws

Fotoverslag priesterwijding pater Hugo

  • september 27, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op verzoek een kort fotoverslag van de priesterwijding van pater Hugo voor de mensen die het via andere kanalen niet hebben kunnen volgen (met dank aan Marjo Antonissen). De eerste foto is van (dan nog) broeder Hugo die plat ter aarde ligt als teken van overgave aan Christus en zijn Kerk. Ondertussen roepen de aanwezige gelovigen alle heiligen aan – de hemelse Kerk – om hem een voorspraak te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier legt de bisschop van Groningen-Leeuwarden – Mgr. Gerard de Korte – broeder Hugo de handen op. Dit is het eerste deel van het eigenlijke moment van de priesterwijding. Het tweede moment is het gebed dat later zal volgen. Het Sacrament van de wijding wordt altijd toegediend door handoplegging en gebed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de bisschop leggen ook de andere aanwezige priesters de wijdeling de handen op, allereerst natuurlijk vader Johannes Schuster, de kluizenaar die op dit moment de oudvader is van het heremietenverband van Frauenbründl (Eremitenverbrüderung van Regensburg). Van deze oude kluizenaarscongregatie maakt de Groninger kluis van Warfhuizen tegenwoordig deel uit als meest verre voorpost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hans van den Hende, de bisschop van Rotterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arjen Jellema, studentenpastor in Groningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plebaan Wagenaar, de pastoor van de Groninger kathedraal. Daar heeft broeder Hugo de afgelopen jaren ’s zondags geassisteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector Jan Peijnenburg, oud-archivaris van het bisdom ‘s-Hertogenbosch, en een geliefde mentor van de broeder.

Hier dan het wijdingsgebed. Vanaf dat moment is broeder Hugo priester (en dus pater Hugo geworden).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oudvader bekleedt hem met de priesterstola en het kazuifel, de eigen gewaden van de priester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat ziet er dan zo uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens worden de wijdeling de handen gezalfd. Ook krijgt hij de miskelk en de pateen (hostieschaal) uitgereikt (niet op de foto). Vervolgens wordt hij door de bisschop en de aanwezige priesters in het ambt verwelkomd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mag hij gelijk voor de eerste keer concelebreren (“mee de Mis doen”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de Mis wilden in de sacristie de meeste priesters gelijk de neomistenzegen (soort van eerste zegen) van de nieuwgewijde pater. Hier professor Rob Faesen, die hem aan de universiteit van Leuven al twee keer bij het afstuderen begeleid heeft, en daar nu voor de derde keer mee bezig is.

Eerste H. Mis Warfhuizen

 

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 7 september droeg pater Hugo zijn eerste heilige Mis op voor de gasten die van ver waren gekomen, in het bijzonder de kluizenaars uit Duitsland en Zwitserland. Om die reden was het een echte ‘Primiz’ in het Duits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De concelebranten waren de oudvader van Frauenbründl (vader Johannes Schuster), Pater Joachim Wrede, capucijnerkluizenaar, en professor Faesen uit Leuven.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de Mis kreeg pater Hugo van de oudvader een originele Romeinse olielamp uit de catacomben van Domitilla in Rome cadeau, een herinnering aan de Romeinse martelaars van de tweede en derde eeuw.