Atmosfeer

nachtvanmariaZoals geen twee personen hetzelfde zijn, zijn ook geen twee bedevaartplaatsen hetzelfde. Ook Warfhuizen heeft als Mariaheiligdom een opvallend eigen karakter. Zo is er het feit dat er opvallend veel verdrietige ouders komen, mensen die zich zorgen maken om hun kinderen, of die zelfs een kind hebben verloren. Wie het intentieboek erop naslaat ziet voorbeelden van ouders van kinderen met allerlei moeilijkheden. Ziekten van allerlei aard komen we in het boek tegen, waaronder veel kinderen met kanker, genetische aandoeningen, letsel na ongelukken. Ook kinderen met psychische ziekten worden opvallend vaak aan de zorgen van Maria toevertrouwd. Daarbij valt op dat Warfhuizen erg populair is bij ouders van kinderen die lijden aan schizofrenie. Ook het typisch moderne verschijnsel van kinderen die ruzie hebben met hun ouders, die hun ouders niet meer willen zien, komen we veel tegen in Warfhuizen. Tenslotte zijn er natuurlijk de mensen die een kind hebben verloren aan ziekte, een ongeluk of soms zelfs moord en doodslag.

kerkbuitenAl deze mensen voelen zich in Warfhuizen getroost door een moeder die weet wat lijden is. Ze voelen zich door haar begrepen en gesteund. Maar, zoals dat onder katholieken nu eenmaal gaat: men loopt overal mee naar Maria, ernstig of niet. Dus niet alleen met dodelijke ongelukken en chemokuren, maar ook met rijexamens, zwakke knieën en aambeien. Zo is het altijd gegaan, en zo zal het ook altijd wel blijven.

“De sfeer is altijd sereen en heel heilig, zoals je het nergens meer meemaakt… en tegelijk een soort vrolijke chaos…”