Gebeden

Broederschapsgebed

Moeder van smarten, gij weet wat verdriet is, Bid voor ons bij uw Zoon Jezus: Om geloof voor hen die niet geloven. Om troost en verlichting voor hen die ziek zijn, en als het Gods wil is, genezing. Om vertrouwen en vrede voor hen die bang of eenzaam zijn. Om vurige gelovigen, om heilige priesters en religieuzen. Dat God de Kerk voor elk onheil moge bewaren, en ons bisdom zegenen.
Maria, Besloten Tuin, bid voor ons

Litanie van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin

Kyrie eleison
Kyrie eleison
Christe eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Kyrie eleison

Heilige Maria, bid voor ons (gezongen: ora pro nobis) (dit wordt na elke aanroeping herhaald)
Heilige moeder van God,
Heilige maagd der maagden,
Heerlijk als de zon,
Schoon als de maan,
Morgenster,
Oorzaak van onze blijdschap,
Poort van het paradijs,
Onbevlekte spiegel,
Verzegelde bron,
Bron der tuinen,
Bron des levens,
Mystieke roos,
Roos zonder doornen,
Roos van Saron,
Lelie van de dalen,
Reine lelie,
Lelie tussen de doornen,
Schone olijfboom,
Cypres op de berg,
Besloten Tuin,
Opluchting van de zieken,
Toevlucht van de zondaars,
Troosteres van de bedroefden,
Hulp van de christenen,
Heil van de priesters,
Stilte van de kluizenaars,
Moeder van de Kerk,
Moeder van Christus,
Moeder van altijddurende bijstand,
Moeder van de minne,
Moeder van de tederheid,
Droeve moeder van Warfhuizen,

Laat ons bidden:
Heer, ons leven is vaak een gevecht om vrede en behoud, tegen het kwaad en tegen onszelf. Temidden van onze onrust schenkt Gij ons uw eigen lieve moeder. Zij is voor ons de besloten tuin waar wij veiligheid vinden, rust en bemoediging. Uit haar tranen putten wij troost, uit haar bron drinken wij U en al haar paden leiden naar uw liefde. Geef dat wij in tijden van nood en ellende haar poorten altijd kunnen vinden om onze toevlucht te nemen tot U, en herken ons dan als uw broeders en zusters, zonen en dochters van uw moeder. Gij, die met de Vader en de Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen, Amen.