Marialied

Warfhuister Marialied

Hoor lieflijk aan uw altaar ruisen,
Lieve Vrouwe van Warfhuizen,
De zachte weesgegroeten,
Aan uwe voeten…

En in uw mantel warm en veilig,
Droeve moeder zoet en heilig,
Hebt gij ons stil geborgen,
Hier zonder zorgen…

Vergeet ons roepen niet, Maria,
Ons beweend verdriet, Maria,
Wij komen u hier smeken, Voor ons te spreken…

* Maria, wil niet langer wachten,
T’ arme lijden te verzachten,
Van hen die ziekten dragen,
Verlicht hun dagen…

* Die om hun kinderen zorgen lijden,
Komen om z’ u toe te wijden,
Zij zijn, vorstin in tranen,
Uw onderdanen…
* Maria, wil de Schepper vragen,
Om geduldig te verdragen,
Het kwaad dat wij misdreven,
Dat Hij vergeve…

* Ons land verdrinkt in koude nevel,
Vreemde wetten, haat en wrevel,
Bid, dat wij toch bewaren,
Het geloof der vaderen…

* En, maagd, de bisschop ons geschonken,
Dat de Geest in hem mag vonken,
Dat men in ons gedragen,
Uw Zoon ziet dagen…

Wil ons een zoete voorspraak wezen,
Lieve en alom geprezen
Vorstin van alle mensen,
En al hun wensen…

Maria, als wij moeten sterven,
Bid toch dat wij mogen erven,
Uw Kindje te aanschouwen,
O, Lieve Vrouwe

Verheug u, lieve maagd Maria,
Tranen zijn verhoord, Maria,
Die gij ons hebt gegeven,
Hij is in leven!

Coupletten met * alleen bij processies