De Broederschap

Processie_vdberg_2_kleinerToen de kluizenaar zich geconfronteerd zag met het feit dat hij plotseling een bedevaartplaats beheerde, sprong een aantal parochianen van de Groninger kathedraal in de bres om hem te helpen. Allengs kwamen daar katholieken uit andere parochies bij. Zo kon de broeder ongestoord kluizenaar zijn, zonder zich al teveel te hoeven bekommeren om processies en autobussen. Al snel vormde zich een ‘devote broederschap, naar klassiek model, de ‘Broederschap van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin.’ In de volksmond staat zij bekend als de ‘Warfhuister Mariabroederschap.’

Een devote broederschap is een gezelschap van gelovigen (mannen en vrouwen) die een zekere voorliefde voor een bepaalde heilige (een ‘devotie’) met elkaar delen. Binnen de Rooms-katholieke Kerk bestaan er vele van zulke broederschappen. De leden zetten zich niet alleen praktisch in, maar vormen ook vooral een gemeenschap van gebed. Het streven is om, thuis en in Warfhuizen, elke dag te bidden voor het welzijn van de Kerk, in het bijzonder de Kerk in het noorden van Nederland. Velen doen dat door middel van het speciale broederschapsgebed, maar dat hoeft niet. Naast de processies die de broederschap organiseert zijn er elk jaar ook een aantal bijzondere dagen waarop het lof in de genadekapel wat extra luister wordt bijgezet. Kenmerkend voor deze zogenaamde ‘gulden feestdagen’ (ook wel lichtjes- of kaarsjesdagen genoemd) is dat alle kaarsen in de kapel worden ontstoken. Omdat dat er nogal wat zijn, staan deze dagen bekend om hun sprookjesachtige sfeer. Voor een overzicht zie hier.

Wie lid wil worden van de broederschap kan simpelweg een mailtje sturen via het contactformulier, of even bellen met Johanna Weersing op nummer 050-5427158.

Wij vragen u een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 5,00 om het werk van de broederschap voort te kunnen zetten. U kunt dit overmaken op het bankrekeningnummer NL45 TRIO 0198 5357 24 t.n.v. St. Broederschap OLV Besloten Tuin. Alvast onze hartelijk dank.